REGEL VAN HET SPEL


Om te winnen bij Morpyam®... Voeg je
goede humeur en je tactiek toe aan de dobbelstenenLINE 5 chips om te winnen door KO

of

BOUW PUNTEN overwinning

Aanval, verdediging, geduld, anticipatie.....
Bij Morpyam® speelt iedereen, zijn geluk tot het einde


Morpyam® ontspanning
in 4 stappen

1 - GOOI DE DOBBELSTENEN
MAAK EEN FIGUUR

 • Morpyam ®  of Morpyam ® Flash wordt gespeeld met 5 dobbelstenen. Bij elke spelbeurt heeft de speler maximaal 3 worpen. Daarna geeft hij het door aan de volgende speler.
 • Het doel van de worpen met dobbelstenen is om te slagen in een figuur (brelan, small straight, dry, call, full, straight, square, mini, maxi of morpyam).
 • De eerste worp wordt gedaan met de 5 dobbelstenen. Voor de tweede en derde worp kiest de speler één tot vijf dobbelstenen om opnieuw te gooien.
 • De speler kan stoppen met het gooien van de dobbelstenen als hij het doelcijfer heeft bereikt.

BEREID JE VOOR OM TE SPELEN

2 spelers
-> 17 tokens per speler

3 spelers
-> 11 tokens per speler

4 spelers
-> 8 tokens per speler

2 - VOER EEN TRUC UIT
PLAATS EEN TOKEN

  • Om een ​​pion op een vakje van het spelrooster te plaatsen, moet de speler slagen in het cijfer dat op dit vakje staat aangegeven. Zie figuur met 5 dobbelstenen .
  • Elk vierkant van het Morpyam-spelraster kan slechts door één token worden bedekt.
  • Als geen enkel cijfer succesvol is aan het einde van de 3 worpen van de dobbelstenen, past de speler de hand toe zonder een token te plaatsen.

Strategie!  De speler heeft er belang bij om al zijn tokens zo snel mogelijk kwijt te raken om te profiteren van de bonus van 1 punt aan het einde van het spel (in geval van een overwinning op punten)

3 - ZET TOKENS OP EEN RIJ
BOUW DE KO- SCOREPUNTEN OP

 
 • Elke keer dat een speler 3 fiches uitlijnt op het Morpyam®-raster, scoort hij 1 punt.
 • Tokens van dezelfde kleur kunnen in een rij, kolom of diagonaal worden opgesteld.
 • Het spel eindigt wanneer een van de spelers al zijn tokens heeft geplaatst of 5 tokens heeft opgesteld (overwinning door knock-out).

5 tokens op een rij is een overwinning door KO.
JUICHT!
Het spel is voorbij!

SPEL VOOR 2 SPELERS

3 tokens op een rij = 1 punt
4 tokens op een rij = 2 punten


SPEL MET 3 OF 4 SPELERS

3 tokens op een rij = 1 punt
4 tokens op een rij = 3 punten


OVERWINNING DOOR KO

5 tokens op een rij is een overwinning door KO.
JUICHT!
Het spel is voorbij!

Wij spelen weer?

OVERWINNING OP PUNTEN

Geen enkele speler is erin geslaagd om 5 fiches op één lijn te krijgen...
Het spel eindigt wanneer een speler zijn laatste fiche heeft geplaatst.
Daarna worden de punten geteld.

4 - WIN HET SPEL
DOOR KO OF DOOR PUNTEN

Het spel eindigt ofwel na een knock-out, ofwel wanneer een van de spelers zijn laatste token plaatst.

 1. Overwinning door knock-out: het spel eindigt wanneer een van de spelers erin slaagt om 5 tokens op één lijn te krijgen (in lijn, in kolom of diagonaal). De overwinning wordt gewonnen door en KO!
 2. Geval van een overwinning op punten:  Als er geen knock-out heeft plaatsgevonden, eindigt het spel wanneer een van de spelers al zijn fiches heeft geplaatst. De punten worden dan geteld en deze speler profiteert van de eindespelbonus = +1 punt.  De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijkheid van punten wordt de overwinning toegekend aan de speler die al zijn tokens heeft geplaatst.

Eerlijk spel Morpyam®

> Om te bepalen wie het spel start, gooit elke speler een dobbelsteen, de speler met de hoogste trekking begint.


> De speler hervat zijn laatste worp als een of meer dobbelstenen van de baan raken of kapot zijn.

> Als tijdens een worp een botsing de waarde van een of meer dobbelstenen verandert, verliest de speler zijn beurt en plaatst hij geen fiches.

> Een token wordt definitief op het rooster gespeeld zodra het contact tussen de vinger van de speler en zijn token is verbroken.

> De speler heeft de mogelijkheid om zichzelf verbeurd te verklaren en het spel te verlaten, als hij ermee instemt dat hij het spel niet langer zal kunnen winnen.

> Aan het einde van een of meer spellen Morpyam®... Suggestie van Yasmine L. (6 jaar!): De speler of spelers die hebben verloren moeten, bij voorkeur met een glimlach, alle items van de Morpyam® opbergen spel!

CIJFERS om met 5 dobbelstenen een
van de 36 vakjes van het rooster met een fiche te bedekken

GEMAKKELIJKE CIJFERS :

de 20 vierkanten rond het raster.

DRIE

3 identieke dobbelstenen tussen 5 dobbelstenen

De  DRIE  kan niet worden  GEROEP

Een  DRIE  verkregen bij de eerste worp is geen DROOG

Kleine straat

4 dobbelstenen in volgorde tussen 5 dobbelstenen

De  KLEINE STRAAT kan niet het voorwerp uitmaken van een GEROEP

Een KLEINE STRAAT  verkregen bij de eerste worp is geen  DROOG
MOEILIJKE CIJFERS :

de 16 centrale vierkanten van het rooster.

Grote straat

5 opeenvolgende dobbelstenen

e GROTE STRAAT  kan het voorwerp uitmaken van een OPROEP

Een  GROTE STRAAT  verkregen bij de eerste worp staat de  DROOG toe

Grote straat met 2, 3, 4, 5, 6

FULL Coul2

Full van 3 bij 5

FULL

Een Drie + een Paar

e FULL  kan het voorwerp uitmaken van een OPROEP

Een  FULL  verkregen bij de eerste worp staat de DROOG toe

Vierkant

4 dés identiques parmi 5 dés

e VIERKANT kan het voorwerp uitmaken van een OPROEP

Een VIERKANT verkregen bij de eerste worp staat de DROOG toe

Vierkant met 2

MINI Coul2

1 + 1 + 1 + 3 + 1 = 7
7 ≤ 8

MINI

De som van de dobbelstenen moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 8

e MINI kan het voorwerp uitmaken van een OPROEP

Een MINI verkregen bij de eerste worp staat de DROOG toe

MAX

De som van de dobbelstenen moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 27

e MAX kan het voorwerp uitmaken van een OPROEP

Een MAX verkregen bij de eerste worp staat de DROOG toe

MAXI Coul2

6 + 6 + 5 + 6 + 5 = 28
28 ≥ 27

MORPYAM Coul3

Een MORPYAM van 4

morpyam

5 identtieke dobbelstenen

 

De speler plaaatst zijn fiche en SPEEL OPNIEUW !

 

MORPYAM is de moeilijkste combinatie van 5 dobbelstenen om te krijgen!

De speler plaatst een token op een MORPYAM- veld dat vrij blijft en de speler voltooit een nieuwe spelbeurt.

 

NB: als de 2 MORPYAM-vakken bezet zijn, plaatst de speler zijn fiche op een van de andere figuren die hij via de MORPYAM heeft verkregen

e MORPYAM kan het voorwerp uitmaken van een OPROEP

Een MORPYAM verkregen bij de eerste worp staat de DROOG toe

droog

Wanneer bij de 1e worp van de 5 dobbelstenen, en alleen bij de 1e worp, een van de volgende 6 CIJFERS uitkomt :

MORPYAM, VIERKANT, MAX , MINI, GROTE STRAAT of FULL.

Het verkrijgen van een DROOG dekt niet de OPROEP– box

Een DRIE of een KLEINE STRAAT verkregen bij de 1e worp van de 5 dobbelstenen dekt het DROOG vak nie.

Opmerking : Voor het gegeven voorbeeld kan de speler er ook voor kiezen om een ​​van de VIERKANT-  of  DRIEvierkanten  van 5  te bedekken  die vrij blijven

Sec Coul2 centre

Voorbeeld hier, een VIERKANT van 5 verkregen op de 1e worp stelt u in staat een token op het DROOG-vak te plaatsen

Voorbeeld 1
(geldig voor de 1e, 2e of 3e worp) :
De speler zegt luid en duidelijk: “OPROED a VIERKANT”


Voorbeeld 2
(enkel geldig voor de 1e worp... ) :
De speler declameert luid en duidelijk: “OPROED a DROOG”

OPROEP

Alvorens de dobbelstenen te gooien, declameert de speler luid en duidelijk het NUMMER dat hij hoopt te zien uitkomen.
Dit is hoe de speler een OPROEP doet.

A

Alvorens te gooien, kan de speler een van de FIGURENroepen uit:

MORPYAM, VIERKANT, MAX, MINI, DROOG, GROTE STRAATE  of  FULL.

 

Speciaal geval van de OPROED van de DROOG: de DROOG kan alleen gecalld worden voor de eerste worp.

 

Opmerking:  de DRIE of de KLEINE STRAATE  kunnen niet het voorwerp uitmaken van een OPROEP .

 

Als de opgeroepen FIGUUR succesvol is, is de speler verplicht om het OPROEP- veld te dekken .

 

Als zijn OPROED niet succesvol is, kan hij doorgaan met callen voor de volgende worp.

 

AANDACHT! Als zijn OPROED niet succesvol is bij de derde en laatste worp, verliest hij het voordeel van elk vorig FIGUUR

En ja ! Je kunt het niet allebei hebben!oui !


Roosters

MORPYAM®

MORPYAM® FLASH

MORPYAM® PLUS

36 uitneembare vakken

Regels van het Morpyam® Flash-spel

> Het is omdat "de kleintjes" geïntrigeerd waren door zoveel vrolijke geluiden die door "de ouderen" rond het spel Morpyam® werden uitgezonden, dat het spel Morpyam Flash werd geboren. De kleintjes wilden spelen, ze wilden deelnemen aan deze sferen van ontspanning, ze wilden dobbelen!

> Alle principes en regels van het Morpyam Flash-spel zijn hetzelfde als voor het Morpyam®-spel.

>Het Morpyam® Flash-raster is een vereenvoudigde versie van het Morpyam®-raster.

> De te verkrijgen cijfers zijn heel gemakkelijk herkenbaar voor kinderen die nog niet kunnen tellen of voor wie het moeilijk zou zijn om de subtiliteiten van een CALL of een SEC in detail uit te leggen.

> De spellen van Morpyam® Flash zijn erg snel omdat de te maken combinaties zeer betaalbaar zijn. En vandaag is deze game voor iedereen. Voor de allerkleinsten, maar niet alleen!

Dus? Geen tijd voor een spelletje Morpyam®?

Speel Morpyam® Flash!

Regels van het spel van Morpyam® +

> Alle spelrastervierkanten zijn verwijderbaar! Bepaal zelf je speelraster! Kies de locatie van de 36 dozen!

> Om een ​​raster te vormen, trekt elke speler willekeurig een identiek aantal vakjes (bij 2 spelers elk 18 vakjes, bij 3 spelers elk 12 vakjes, bij 4 spelers elk 9 vakjes).

> De speler die de grootste worp behaalt met een enkele dobbelsteen, plaatst de eerste op het rooster, alle vierkanten die hij heeft getekend waar hij wil. De andere spelers gaan op dezelfde manier te werk.

> Alle principes en regels van het spel van Morpyam® + zijn hetzelfde als voor het spel van Morpyam®.

Punten tellen

> Aangezien niemand heeft gewonnen door KO door 5 fiches op een rij te zetten, moeten de punten van elke speler worden geteld om de winnaar te bepalen.

> Om gemakkelijk de punten te tellen zonder er een te vergeten, is het eenvoudig om door te gaan met 4 scans:

- een verticale zwaai
- een horizontale zwaai
- een zwaai langs een eerste diagonaal
- een zwaai langs de tweede diagonaal


3 uitgelijnde tokens leveren altijd 1 punt op
spel voor 2 spelers:

4 uitgelijnde tokens scoren 2 punten
3- of 4-spelerspel:

4 tokens opgesteld voor 3 punten (bonus!)


> Vergeet het bonusbonuspunt niet voor de speler die het spel beëindigt door zijn laatste token te plaatsen...


> Bij een gelijke stand wint de speler die al zijn fiches kwijt is !